Zadłużenia i windykacja roszczeń

Jako prawnik wielokrotnie stawałam zarówno po stronie zadłużonych jak i po stronie osób chcących odzyskać wierzytelności. Staram się zawsze w pierwszej kolejności wykorzystać wszelkie możliwości osiągnięcia porozumienia przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Obrona przed egzekucją. Bronię osób zadłużonych przed egzekucjami komorniczymi, prowadzę negocjacje w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty, doradzam w kwestiach upadłości konsumenckiej.

Odzyskanie należności. Przygotowuję wezwania do zapłaty, w razie potrzeby kieruję sprawę na drogę sądową dążąc do odzyskania Twoich należności w ramach negocjacji lub na sali sądowej.