Przygotowanie pozwu i reprezentacja przed sądem

Dla firm, które potrzebują doświadczonego prawnika do reprezentacji przed sądami wszystkich instancji oferujemy pomoc na etapie:

• Przygotowania pozwu
• Pełnej reprezentacji przed sądem
• Dołączenia do procesu w dowolnym momencie

Będziemy z zaangażowaniem i profesjonalizmem prowadzić Twoją sprawę, uczestniczyć w posiedzeniach sądu, przygotowywać odpowiedzi, składać apelację lub odwołania w razie potrzeby.

Na każdym etapie prowadzonej sprawy, dbamy o to abyś wiedział jakie będą następne kroki, które podejmiemy w Twojej sprawie.

Prowadząc firmę powinieneś się skupić na jej rozwoju, pozwól doświadczonemu prawnikowi zająć się obroną jej interesów.